Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

07.12.2007 - "Interferens"

Utstilling
Åpningen finner sted torsdag 6. januar 2011 klokken 1800 i Fotografiens Hus
Skulptør John Audun Hauge, fotografer Jørn Bøhmer Olsen, fotografier Essi Frydenlund.
"Interferens" i Fotografens Hus 06.01 - 30.01 2011

Etter initiativ fra Regjeringen i 2006, ble det avholdt en stor internasjonal konkurranse og en lukket konkurranse i regi av KORO (kunst i offentlig rom) med formål å skape et minnested etter tsunamikatastrofen i 2004. John Audun Hauge vant begge, og produserte og monterte Minnestedet ”Interferens” i 2007. Det ble innviet av H.M. Kongen. 

Interferens” er en utstilling som viser foto relatert til Minnestedet og et par av skulpturmodellene som ble til i prosessen.

Jørn Bøhmer Olsen hadde i oppdrag fra KORO å fotografere det ferdige minnestedet i løpet av et år for boken ”Minnested”.

Essi Frydenlund opplevde selv tsunamien, og har fotografert minnestedet for boken ”Bare en overlevende”.

John Audun Hauge har i tillegg til å utføre selve Minnestedet, også fotodokumentert selve produksjonsprosessen.

Disse tre forskjellige synsvinklene på samme motiv, gir en utstilling med spennvidde.

Selve Minnestedet ligger på Huk på Bygdøy og kan besøkes der. 

"Interferens" i Fotografens Hus   06.01 - 30.01 2011