Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

06.12.2006 - Brev fra Utsmykkingsfondets.

Til styringsgruppen for minnestedet, Utsmykkingsfondets styre og
utsmykkingsutvalget for minnestedet

I dagens Bergens Tidende er det et oppslag om likheter mellom John Audun
Hauges vinnerforslag i Minnestedskonkurransen og verk av Bård Breivik,
som var utstilt på Nasjonalmuseet høsten 2005. Saken synes å være
initiert av en assistent av Breivik uten at kunstneren var holdt
informert. Juryleder Svein Christiansen har hatt kontakt med Bård
Breivik og det synes å være enighet om at det ikke foreligger plagiat.
Det er formale likheter mellom Hauges og Breiviks verk, men både
uttrykksmessig og innholdsmessig er de svært ulike.

Det er videre enighet om ikke å kommentere saken videre før Bård Breivik
er tilbake fra Afrika.

 
Aftenposten vil muligvis skrive om saken i morgen.

 
Med vennlig hilsen

 
Steen Ory Bendtzen

Rådgiver

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

Postboks 6994 St Olavs plass, N-0130 Oslo