Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

04.01.2007 - Startsiden Neste Klikk - "Ein horisontal katastrofe"

Av Ragnhild Margretha Taranger, 04.01.2007.
- Ein må trå varsamt når ein skal lage eit minne om ei så stor og alvorleg hending, seier John Audun Hauge, som skal lage minnesmerket over tsunamien i Søraust-Asia i 2004.

Hauge sitt forslag til ei horisontal bølgjeform hogd i stein, blei plukka ut blant over 800 andre som deltok i ein internasjonal idékonkurranse utlyst av Utsmykningsfondet i februar 2006. Tre norske og ein nederlandsk kunstnar blei valde ut til å jobbe vidare med utkasta sine, før den endelege vinnaren blei bestemt i slutten av november i fjor.

Startsiden Neste Klikk - 04.01.07 - Ein horisontal katastrofe