Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

30.11.2006 - John Audun Hauge er vinner av lukket konkurranse

Juryen innstiller enstemmig John Audun Hauges utkast - Interferens - til utførelse.

Verket har en stillferdig tilnærming til oppgaven - sorgbearbeidelse og ettertanke. Interferens mer antyder enn manifesterer. For den motiverte og søkende fremstår Interferens konkret og billedlig som bølger, forkastninger, oppsplitting og drift - i naturen så vel som i livet.

For den uinnvidde blir Verket en spennende moderne skulptur i vakker slipt og hugget naturstein.  Til tross for en fremskutt plassering i strandsonen håper juryen at skulpturen blir mottatt med glede av alle, innvidde og uinnvidde.

Forslaget forutsettes bearbeidet videre i samråd med utsmykkingsutvalget.

http://www.utsmykkingsfondet.no/tsunami/

 Juryens uttalelseJuryens uttalelse