Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

30.11.2006 - John Audun Hauge - ( Bildekunstner, Skulptør )

Født: 03.10.1955