Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

28.11.2006 - Pressemelding fra utsmykkingsfondet.

Invitasjon til offentliggjøringen av vinnerene av lukket konkurranse.

Invitasjon til offentliggjøringen av vinnerene av lukket konkurranse til minnested over ofrene etter tsunamikatastrofen, ssamt presentasjon av konkurranseprosjekt i lukket konkurranse

Torsdag 30. november kl. 12.00  Kristian August gate 23, 1. eta.

Presemeling fra utsmykingsfondet-28.11.06Presemeling fra utsmykingsfondet-28.11.06