Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

28.11.2006 - Invitasjon til offentliggjøring.

Offentliggjøring av vinnere

Torsdag 30.november kl.12.00

Kristian Augusts gt. 23 1. etg.

Invitasjon ofentligjørong-28.11.06Invitasjon ofentligjørong-28.11.06