Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

06.12.2006 - Juriens vurdering av forslagene-Minnesmerke

Minnested over ofrene etter tsunamikatastrofen 26.12.2004

I etterkant av tsunamikatastrofen i Sørøst-Asia 26.12.2004 har Den norske regjering gitt Utsmykkingsfondet for offentlige bygg i oppdrag å realisere et minnested over ofrene. Utsmykkingsfondet har oppnevnt et utsmykkingsutvalg som arbeider med planlegging og gjennomføringen av et minnested på Bygdøys vestside i Oslo.

 

Minnestedet skal realiseres innen sommeren 2007.

 

Utsmykkingsutvalget er jury og består av:

-          Ellen Carlén Idebøen, representant for Støttegruppen etter Flodbølgekatastrofen

-          Robert Jeyananthan, representant for Støttegruppen etter Flodbølgekatastrofen

-          Bjarne Aasen, landskapsarkitekt

-          Margrethe Fløystad, representant for grunneier (Statsbygg)

-          Svein Christiansen, kunstnerisk konsulent og utsmykkingsutvalgets leder

-          Katrine Giæver, kunstnerisk konsulent (avgrenset til åpen idékonkurranse)

-          Laila Haugan, kunstnerisk konsulent (oppnevnt etter avsluttet idékonkurranse og fom lukket konkurranse)

-          Beret Aksnes, kunstnerisk konsulent (avgrenset til jurymedlem, oppnevnt etter at åpen idékonkurranse ble utlyst)

Juriens vurdering av forslagene-MinnesmerkeJuriens vurdering av forslagene-Minnesmerke