Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

03.12.2006 - Bilder av John Audun Hauge vinner forslag

 

Interfirens-1
 
Interfirens-2
 
Minnesmerke-1

Fra venstre: Trond Kalleberg,           Christoph Wernersen,                   Ellen Carlèn Idebøen