Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

27.10.2006 - Begravelsesbyråenes Forum

Vedrørende flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia

En hel verden fikk 2. juledag 2004 meling om at en ufattlig tragedie hadde rammet Sørøst-Asia.

Begravelsesbyråens ForumBegravelsesbyråens Forum