Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Informasjon - Myndighetene.

Ulik informasjon fra myndighetene som er knyttet til Tsunamikatastrofen i 2004. 

13.07.2007 - Tsunamien - ett år etter. Lenker (2015-11-13)
Regeringen, Departementene Utenriksdepartementet.
Les mer >>

23.12.2005 - Kvalitetssikring og evalueringer av tsunami-bistanden (2015-11-13)
Regjeringen. Dokument Rapporter og planer
Les mer >>

23.12.2005 - Norsk-tamilsk helseorganisasjon (2015-11-13)
Regjeringen. Dokument Rapporter og planer Norsk-tamilsk helseorganisasjo
Les mer >>

18.12.2005 - Status UDs beredskap (2015-11-13)
Regjeringen. Dokument Rapporter og planer Norsk-tamilsk helseorganisasjon
Fakta om blant annet krisestaben, utryknings enheten, teknisk utstyr, nødhjelp og bistand med mer.
Les mer >>