Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

18.12.2005 - Status UDs beredskap

Regjeringen. Dokument Rapporter og planer Norsk-tamilsk helseorganisasjon
Fakta om blant annet krisestaben, utryknings enheten, teknisk utstyr, nødhjelp og bistand med mer.