Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.10.2005 - Konsert i Bergen til inntekt for skolebarn i Thailand søndag 30.10. Kl. 18.

Konserten finner sted i Johannes kirken i Bergen, og pengene som samles inn skal gå til en skole i Thailand og sørge for at barna får en vemberutdannelse og en meningsfull framtid.

   Initiativtager Gerd Kulseth skriver:
”Vi vil alle huske 26. des 2004. Tsunami! Før visste et fåtall hva det betød, nå vet vi alle bare så altfor godt hva det betyr. For meg betød det et voldsomt personlig tap. Min datter Kirsti Kulseth, hennes 8 årige datter Shyrin, samboer Ole Berge Drægni og deres ufødte barn, mistet alle livet denne dagen.
I samarbeid med Sjømannskirken i Thailand, og sjømannsprest Rune Birkeland, gateprest Thor Brekkeflat, Espen Selvik, Steinar Sætre, Linda Prestegård, Shyrins klasse på Kronstad skole, og mange gode venner, har resultatet blitt til konserten Veien videre.

Vi vet allerede at de fattigste mødrene rømmer fra sine barn, for de har ingenting å gi dem.  Det eneste alternative for de fattigste av de fattige barna er gaten eller strendene.
Pengene fra AKSJONEN VEIEN VIDERE skal gå til disse barna.  Og da valgte vi skolene. Der skal barna få et varmt måltid mat hver dag.  Da vil barna bli sendt til skolen og vi oppnår at de kommer bort fra gatene og strendene, de får mat, de får lære, og de får håp om en bedre framtid. Prosjektet skal administreres fra Sjømannskirken i Phuket, og mødrene skal engasjeres til selv å lage maten på skolen.
Shyrin skulle ha gått i 4.klasse på Kronstad skole nå.  Skolen har sagt seg villig til å bli vennskapskole til skolen i Thailand.”