Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Prosjekter - Barn og ungdom

Alltid i en katastrofe er barn og ungdom involvert/rammet. Derfor er det veldig viktig å ta vare på og gi oppfølging til denne gruppen. Støtteforeningen sto for flere arrangementer for ungdom i 2005. 

18.02.2005 - NIF har virkelig vist solidaritet (2015-11-09)
Les mer >>

18.02.2005 - Glad for å hjelpe (2015-11-09)
Les mer >>

18.02.2005 - Ungdomstreff (2015-11-09)
Les mer >>

18.02.2005 - Flodbølgeofre på stjernetreff (2015-11-09)
Les mer >>