Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Diktprosjekt

Sjømannskirken og pårørendesenteret i Phuket har satt i gang et prosjekt om dikt som har vært til hjelp i den tunge tiden etter tsunamien.
Det skal ikke bli en vanlig samling av dikt på linje med andre antelogier om sorg.

Vi tenker oss at hvert dikt skal ha en kommentar med seg om hvordan diktet har vært til hjelp.

Vi inviterer deg/dere til å være med å bidra med forslag til dikt og kommentarer. Ved å dele sorgen kan vi hjelpe hverandre til å bygge det nye livet med savnet som alltid vil følge oss.

Vi sikter mot at samlingen på en eller annen måte kan mangfoldigjøres og tilbys til støtteforeningens medlemmer. Med håp om at det kan bli litt trøst for alle oss som strever med sorg og savn. 

Susanne Kjær Romslo var sekretær for prosjektet.