Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

21.09.2005 - Båreseremoniene

INFORMASJON VEDRØRENDE SEREMONI

Ved ankomst av bårer på Gardermoen vil støttegruppen ha en representant tilstede. Ta gjerne kontakt med oss på informasjonsmøtet før seremonien hvis dere har noen spørsmål eller ønsker.

Pårørende gis adgang til selv å bestemme hvor de vil ta imot båren. Hvis man ikke ønsker å ta del i seremonien på Gardermoen, kan kisten bringes direkte til pårørendes hjemkommune.

Det vil være mulig for pårørende å legge blomster på kisten/urnen under seremonien på Gardermoen.

Kistene som ankommer fra Thailand er innvendig foret med sink, og må derfor erstattes med nye kister etter ankomst til Norge. Dette blir gjort på Ullevål sykehus og foregår etter seremonien på Gardermoen. Kapellet på Ullevål stilles til rådighet for pårørende i denne sammenheng.

Pressen har adgang til å filme/ta bilde av kistene når de føres inn i hangarden seremonien finner sted i. Pressen har ikke tilgang til å avbilde, eller kontakte pårørende.

Det stilles minibusser til rådighet fra informasjonsmøtet og til hangarden hvor seremonien blir avholdt.

Politiet er behjelpelige med transport av privatbiler ned til Ullevål sykehus dersom man ønsker å foreta denne turen sammen med familien i deres respektive minibusser.