Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2009 - Nrk - Minnes ofrene i dag

Rundt 230.000 mennesker omkom i tragedien andre juledag 2004