Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2009 - Nrk - Lysmarkering for tsunamiofre på Bygdøy

Minnestedet for tsunamioffrene ble avduket av Kong Harald i 2007