Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2006 - Tenn lysene

Vi oppfordrer alle til å tenne lys i dag. Våre tanker går til alle dem som så altfor brått ble revet bort.

 

 

 

2 - årsmarkering - 2

Lierskogen 26.12.2006 

 

2 årsmarkering - 26.12.2006

Lierskogen 26.12.2006