Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

22.12.2006 - 2 årsmarkering:

"Tenn lys og la dem brenne ute"


På ettårsdagen etter flodbølgekatastrofen i Asia stod støttegruppen bak 3 felles arrangementer. To i Norge (i henholdsvis Tønsberg og Oslo) og ett i Thailand.

Noen slike felles arrangementer har foreningen ikke lagt opp til i år. Vi ønsker likevel at dagen markeres.

26.12.2004 vil alltid huskes som dagen da en av de største naturkatastrofene som har rammet oss fant sted. En naturkatastrofe som krevde over 225 000 menneskeliv. Av disse var 84 norske statsborgere.

2 års markeringen er tenkt som en start på en årlig markering. Markeringen er en handling som skal appellere til ettertanke og minner om våre kjære som forsvant så altfor brått.

I den nylige utlysningen av det norske minnesmerket etter tsunamien, heter det:

”Minnestedet skal være åpent og inkluderende for alle, uavhengig av

nasjonalitet og religion, og har til hensikt å stimulere til sorgbearbeidelse og ettertanke for alle som opplever dramatiske hendelser i sitt liv.”

 

 

Slik ønsker vi også at denne minneseremonien ikke bare skal bli en engangs foretredelse, men at vi også i fremtiden vil bruke den 26.12 hvert år til en markering. En minnemarkering som kan være inkluderende og samlende for alle.

 

Seremonien / minnemarkeringen starter 26.12,  kl 1900

Oppfordring:

Tenn lys og tenn dem ute. La dem stå å brenne som et minne. La våre tanker gå til alle dem som ble borte så altfor tidlig. La lysene bringe oss harmoni, stillhet og opplevelse samt en bekreftelse på at vi ikke er alene.

La 26.12 bli dagen da vi i felleskap tenner lys, og at lysene står  som et symbol på at vi i felleskap minnes våre kjære.

 

Vennlig hilsen styre