Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

27.12.2005 - Nrk - Mintes de omkomne

Sørgende fra alle verdens hjørner mintes i går de over 220.000 menneskene som mistet livet i flodbølgekatastrofen for ett år siden.