Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2014 - Fredrikstads blad - "Minnes Lennart – ti år etter tsunamien"

Patrick (25) og Lennart Christoffer (27) Hjemgård sliter fortsatt med angst etter at faren, Lennart (43), omkom under tsunami- katastrofen for ti år siden.