Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2014 - Minnemarkering Stein Vangen manus.

10 år. Men det er ikke over. Det er annerledes. Det er ikke slik at man etter 10 år slutter å ha mistet barnet sitt. Ikke lenger savner foreldre, ektefelle, søsken, venner, besteforeldre, kolleger eller andre som ble tatt av kaosbølgen.