Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2014 - Det norske konehuset.

Mintes ofrene for tsunamien