Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

00.00.2006 - Uio - Barn og katastrofer : fire norske skolers erfaringer etter tsunamien 2004

Tema for oppgaven: Barn og katastrofer.
Oppgavens hovedproblemstilling: Hvordan forstår og håndterer barn kriser, og hvordan forstår og håndterer skolen kriserammede barn?