Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

30.03.2006 - Nrk - Hard tsunami-kritikk i Sverige

Den svenske statsministeren Göran Persson og fem av hans statsråder får hard kritikk av Riksdagens konstitusjonsutvalg for sin behandling av tsunami-katastrofen.