Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

23.12.2014 - Dagbladet -"Det får deg til å tenke, det kunne ha vært meg"

Bildene viser eiendelene som aldri har blitt hentet etter en av vår tids verste naturkatastrofer.