Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

28.12.2005 - Dagbladet - "Pengene står ubrukt"

Hundrevis av millioner samlet inn til tsunamiofre er ikke brukt.