Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2005 - Nrk - "Bønn og stillhet rundt Indiahavet"

Sørgende fra alle verdens hjørner samlet seg langs kysten av Indiahavet 2. juledag for å minnes de over 220.000 menneskene som mistet livet i flodbpølgekatastrofen for ett år siden