Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.01.2005 - Dagbladet -"Sinker hjelpen til flodbølgeofrene"

Nødhjelpsorganisasjonene skaper kaos.