Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.01.2005 - Dagbladet - "Baby 81» i rettssalen"

Mulig avgjørelse for tsunami-barnet neste uke, dommeren vurderer DNA-tester.