Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

24.12.2005 - Sandefjords Blad - "Tsunami-jul"

For ett år siden opplevde verden en av de største naturkatastrofer i moderne tid. Mer enn 230.000 personer antas omkommet etter tsunamien som veltet inn over Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand og andre land i området.