Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

24.02.2006 - Dagblad - "Svensk tsunami

De politiske bølgene etter tsunamien går ennå høyt i Sverige. Flere partier krever at utenriksminister Laila Freivald må gå av.