Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

23.10.2015 - Dagbladet - "Jeg er fryktelig bekymret."

Tankene mine går rett tilbake til tsunamien i 2004