Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

22.12.2014 - Dagbladet - "Katastrofens ansikter"

Naturkatastrofer dreper og ødelegger. Men midt i helvetet hender det ofte at menneskene er på sitt beste