Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

20.12.2005 - Sandefjords Blad - "Tsunami-ofre blir ikke fulgt opp"

Nær halvparten av de norske overlevende etter flodbølgekatastrofen har ikke fått oppfølging fra helsevesenet.