Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

20.12.2005 - Dagbladet - "Besværlig tsunami-hjelp"

TSUNAMI: Mange hjelpeorganisasjoner har opptrådt tankeløst under gjenoppbyggingen