Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

15.12.2005 - VG - "Persson seiler på flodbølge "

Støynivået har vært øredøvende i svensk politikk i høst. Opposisjonen har drevet det reneste råkjør mot statsminister Göran Persson for hans regjerings manglende innsats etter tsunami-katastrofen.