Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

14.12.2006 - Dagbladet - "Dødsdom for tsunami-drap"

Kamera fanget opp hvordan Dineta Deshika kjempet mot overfallsmennene.