Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

14.07.2006 - VG - "Hjelpeorganisasjoner misbrukte tsunamikatastrofen "

Den massive internasjonale hjelpeinnsatsen etter tsunamien i 2004 var preget av hjelpeorganisasjoner som søkte publisitet. Mange feil ble begått, og behovene til de overlevende ble oversett, ifølge en ny rapport.