Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

13.11.2005 - VG Nett - "Fare for ny tsunami-katastrofe "

(VG Nett) En britisk ekspert hevder at mulighetene for en ny tsunami-katastrofe er stor.