Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

11.04.2012 - Dagbladet - "Tsunamivarsel etter stort jordskjelv utenfor Indonesia"

Målte 8,7 på jordskjelvskalaen, etterskjelvet var på 6,5.