Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

10.01.2005 - Dagbladet - "Nødhjelpen fungerer"

FN tror man kan unngå dødsfall som følger av mangel på mat og medisiner etter katastrofen i Asia.