Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

08.01.2005 - VG - "Forsinker hjelpeprosessen "

Hjelpearbeidere er bekymret for at besøk av forskjelllige lands utsendinger til katastrofeområdet i Aceh skal forsinke innflyvningene av katastrofehjelp.