Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

07.12.2006 - Dagbladet - 25.000 familier fortsatt hjemløse

Indonesia to år etter tsunamien.