Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

07.01.2005 - VG - "Mistet alt"

Slik skal «Tsunami-generasjonen» hjelpes 1,5 millioner barn er rammet av flodbølgekatastrofen. Mange har mistet både foreldre og nær familie.