Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

06.12.2006 - VG - Begraver de siste tsunami-ofrene i Thailand

Jobben med å identifisere omkomne etter tsunamien 2. juledag for snart to år siden går mot en slutt i Thailand. Nå begraves de siste 125 uidentifiserte ofrene.