Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

06.09.2005 - VG - "Overlevende i psykiatrikø"

12 000 mennesker fra de hardest rammede tsunamiområdene i Thailand, har søkt psykiatrisk hjelp. Ni måneder etter naturkatastrofen sliter flere hundre med alvorlige psykiske lidelser.