Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

06.01.2005 - VG -"Tsunami-toppmøte åpnet med ett minutts stillhet "

Toppmøtet i Jakarta om flodbølgekatastrofen åpnet med ett minutts stillhet torsdag morgen.