Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

04.04.2007 - Aftenposten "Tsunami-ofre venter fremdeles på hjelp"

Det kan gå ytterligere to dager før flere tusen av innbyggerne som ble rammet av en tsunami på Salomonøyene, får hjelp